Fremtidens gårdhaver med LAR - gårdhave

Fremtidens Gårdhaver er et præmieret byfornyelsesprojekt, der sætter nye standarder for håndtering af regnvand og samtidigt inspirerer til nye samarbejdsformer mellem beboere, kommune og rådgivere ved udvikling af byfornyelsesprojekter. Projektet skal bidrage til udviklingen af rekreative -og integrerede LAR-løsninger, der kan anvendes i andre københavnske gårdhaver.

Projektet undersøger også, hvordan håndteringen af regnvand kan give et væld af oplevelser for store og små og samtidig forbedre mikroklimaet og biodiversiteten samt mindske luftforureningen i byen.

’Fremtidens Gårdhaver’ er et samarbejde mellem beboere i Skt. Kjelds Kvarter i København, Københavns Kommune og et rådgiverteam bestående af Arkitema Architects totalrådgiver, Habitats og Orbicon.

Projektet er ét ud af tre demonstrationsprojekter, der er igangsat i Københavns Klimakvarter.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Omfang: 4460 m2
År: 2016
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban
Ingeniør: Orbicon
Totalrådgiver: Arkitema Architects