Klimapark Kolding - klimasikring

Bypark Øst omdannes til en klimapark, som udover regnvandshåndtering, også skal styrke borgernes muligheder for aktivitet og friluftsliv.

Parken ligger i et lavtliggende bælte, som i dag modtager store mængder overfladevand ved ekstremregn, som resulterer i oversvømmelser. Med projektet ledes regnvandet uden om de kloakledninger, som har kapacitetsproblemer, og der skabes et forsinkelsesvolumen, så regnvandet kan tilbageholdes, til der er plads i kloakken, hvorefter regnvandet ledes hertil.

Parken er målrettet friluftsaktiviteter for ældre børn, og et sammenhængende stiforløb med en række forskellige sociale mødesteder, skal styrke dannelsen af sociale relationer på tværs af sociale og kulturelle skel. Projektet udvikles i samarbejde med Kolding Designskole, HOFOR og Kolding Kommune og med input fra folkeskolelever fra Kolding og udviklingsafdelingen i Kolding Kommune. Gennem en workshop i Bypark Øst med folkeskoleelever fra Kolding, blev der beskrevet designønsker for mødesteder i parken. Efterfølgende har designstuderende fra Kolding Designskole bearbejdet ønskerne til designparametre, som Arkitema Architects har brugt til at udvikle designkoncepterne.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Dyrehavegårdsvej, 6000 Kolding
Årstal: 2016-2017
Areal: ca. 20.000m2
Bygherre: Kolding Kommune
Land: Danmark
Samarbejdsparter: Kolding Designskole, HOFOR og Kolding Kommune.