Nærheden - social bæredygtighed

Nærheden er et 65 hektar stort udviklingsområde syd for Hedehusene Station, som udvikles af Realdanie By og Høje Taastrup sammen i Nærheden P/S. Som en del af Realdanias program ”Fremtidens Forstad”, er området udviklet med særligt fokus på social bæredygtighed og fællesskab, samt på regnvandshåndtering. 

I Nærheden afledes regnvandet på overfladen i en løsning, der tager udgangspunkt i de lokale forhold

samt i en række konkrete mål, f.eks. at regnvandshåndtering skal skabe natur og grønne byrum, det skal øge lokal grundvandsdannelse ved nedsivning af rent regnvand, og det overskydende vand ledes til lokale vandløb.

Nærheden er en tæt by. Det betyder, at boligerne ligger tættere på hinanden og er højere end i det traditionelle parcelhuskvarter. Her er små private arealer til boligerne i form af haver, tagterrasser eller altaner og lidt større fællesarealer på kvarterniveau. Boligerne organiseres i boligklynger, der skaber de grønne og trygge bomiljøer, som er efterspurgte i forstaden. Kombinationen af tæthed og byrum af høj kvalitet skaber en by, der er karakteriseret af byliv og tryghed. Det er en bærende tanke i projektet, at der skal skabes optimale betingelser for, at godt naboskab og nye fællesskaber kan tage form i bydelen. Når folk kender hinanden og deler interesser, øges trygheden, og den sociale sammenhængskraft styrkes. Som en del af førby-strategien er der etableret bl.a. beboerhaver ,open air biograf og udekøkken mm. i området.

NærHeden vandt WAF award for Master Planning – Future Projects på World Architecture Festival i Berlin i november 2016.

Læs mere her www.naerheden.dk

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Industrivej 2, 2640 Hedehusene
År: 2014-2018
Omfang: 65 ha
Bygherre: NærHeden P/S, Realdania By og Høje Taastrup Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban, Karres en Brands
Samarbejdsparter: Karres en Brands, Orbicon, Dansk Energi Management & Esbensen, Social Action, Open Air Neighbourhood, Everyday, Via Trafik, Smith Innovation, Klas Tham, Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen.