Ny Rosborg - Økosystemtjenester

Fælledbyen er Arkitemas forslag til en masterplan for bydelen Ny Rosborg i Vejle med et stort fokus på økosystemtjenester. Området er et deponi under nedlukning, og er samtidig præget af udfordringer med håndtering af vand fra både skybrud og stormflod. Forslaget strukturerer den nye bydel omkring en række fælleder, der skaber bykvarterer med hver sin identitet og afsæt for nye fællesskaber. Samtidig håndterer fællederne en række opgaver i området, som jorddeponi, regnvand, byggeaffald, energiproduktion, samt fødevareproduktion og kompostering.

Økosystemtjenesterne er koblet til:

- Fødevareproduktion i dyrkningsfælleden og naturområder.

- Afstressning i de store sammenhængende naturkorridorer.

- Fællesskaber gennem førbylandskab og fælleder.

- Klimasikring og regnvandshåndtering i vådområder.

- Energiproduktion via renseskoven.

- Jordforbedring og rensning gennem renseskov og førbylandskab.

- Polinering og biokorridorer gennem sammenkobling og forstærkning af naturområder.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Vestre Engvej, 7100 Vejle
Størrelse: 800.000m2
Årstal: 2019
Bygherre: Vejle Kommune
Land: Danmark
Præmiering: 2. plads i indbudt konkurrence
Samarbejdsparter: MOE, Out of Office Architecture