Risskov Brynet - DGNB

Risskov Brynet har modtaget DGNB sølv i 2013, som et bæredygtigt byudviklingsprojekt med blandede boligformer, ungdomsboliger, kontorbyggeri, daginstitution, butikker, beboerhuse og andre fællesfaciliteter - i alt 130.000 m².

Det skrånende terræn terrasserer i skiftevis grønne og urbane strøg. De grønne dalstrøg er præget af frodig og vildsom beplantning og en blødere formning af terrænet, og tilbyder skærmede oaser for områdets beboere. De urbane strøg består af flere niveauer, der forbindes af trapper, ramper, kanter og plateauer der inviterer til møder, aktivitet og ophold.

Regnvand håndteres primært i åbne systemer, der bidrager med en rekreativ værdi til området. I smøgen i erhvervsbebyggelsen samt i de urbane strøg opsamles regnvand i åbne vandrender og mindre opsamlingsbassiner, der integreres og bru­ges aktivt i byrummene.

I de grønne dalstrøg samles regnvandet i vandløb i bunden af dalen og løber til regnvandsbassiner formet i terrænet. Vandløbene er udformet som grøfter og beplantet med siv og græsser, der for­stærker dalstrøgets oase-karakter og naturpræg.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Bryggervej, 8240 Risskov
Omfang: 10 byggefelter på i alt 130.000 m²
Periode: 2011-2019
Bygherre masterplan: Aarhus Kommune og Bryg A/S.
Bygherre byggefelter: AP Pension og NREP/DOMIS
Byggefelter: AP Pension og NREP/DOMIS
Ingeniør: MOE, COWI og Sweco
Præmiering: DGNB Sølv certificeret for bydelsplan "Brygger Bakke" i 2013