Vårby Udde - økosystemtjenester

Vårby Udde bliver en urban bydel med bymæssige kvaliteter i direkte kontakt med vand, strand og brygger, samt de store grønne arealer. Områdets størrelse og placeringen ved søen Mäleren giver et godt afsæt for at skabe rammerne omkring et bæredygtigt byliv med mennesket i centrum.

Vårby Udde består i dag af en interessant blandning af industriområde i et sprækkedalslandskab med skovklædte bakker og grønne dale og en etableret bådklub. Samtidig med at området transformeres, bevares dele af de industrielle anlæg, som får nye funktioner i stedet for at blive nedrevet. En central plads udgør områdets primære mødested og her transformeres en industribygning, som i fremtiden vil indeholde både kommercielle og kommunale funktioner. Et hotel bliver et vartegn for området. Boligerne vil bestå af en blanding af små og store lejligheder med forskellige ejerformer. Fodgænger og offentlig transport prioriteres i Vårby Udde, som ligger tæt på metrostationerne i Masmo og Vårby gård.

I projektet er der arbejdet med områdets økosystemtjenester, og her fokuseres særligt på støjskærmning og luftrensning med beplantning, klimatilpasning og polinering.

OLA GÖRANSSON
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425
Per Axelsson
Associated Partner, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Affärsområdeschef
Tlf. +46 708 858 482

Fakta

Adress: Vårby Allé, Huddinge
År: 2018
Omfattning: 1800 boliger
Beställare: Magnolia Bostad
Arkitekt: Arkitema Architects