CERES-GRUNDEN - BYRUM

En ny bydel i Aarhus

Ceres Byen er en ny bydel i Aarhus på grunden, hvor det tidligere Ceres Bryggeri lå. Den nye bydel består af både bolig, erhverv og uddannelsesinstitutioner og ligger centralt i Aarhus, indrammet af byen og Aarhus Å. Landskabsplanen for det nye område er inspireret af sammenhængen mellem åen og byen og tager derfor højde for at området skal være tilgængeligt fra begge sider. Kvarteret består af gaderum, åbne pladser og grønne miljøer for at tydeliggøre sammenhængen mellem by og natur. Med samme hensigt anlægges små stisystemer, til at guide beboere, brugere og besøgende rundt i bydelen og dens grønne arealer. Også den gamle Cerespark fra 1856, bidrager til det grønne miljø og bygger samtidig bro mellem Ceres Byen og det øvrige byområde på den anden side af åen.

Flere af de oprindelige bygninger fra Ceres Bryggeri er bevaret og tilfører en historisk stemning til den ellers nye bydel. For at inkorporere de historiske karaktertræk i landskabsplanen består belægningen på stier og pladser af asfalt med felter af de oprindelige brostensbelægninger. Belægningen inddeler samtidig området i mindre områder og understøtter de forskellige arealers særlige funktioner.

Se droneoptagelser fra Ceresbyen her

 

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Ceres-grunden, Aarhus
År: 2013
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design