Danasvej - byrum og lokalplan

Centralt på Frederiksberg i København er en tidligere erhvervsbygning transformeret til ungdoms- og seniorboliger. Samtidig er udearealerne omdannet til attraktive og stemningsfulde opholdsarealer for både husets og lokalområdets beboere. I stueetagen er der anlagt café, der sammen med det grønne byrum er offentligt tilgængeligt.

Design og materialevalg underbygger et gedigent og kvalitetsmæssigt udtryk, der rammer tonen i Frederiksbergs klassiske og grønne identitet, og på samme tid tilfører opholdskvaliteter, som matcher en moderne brug af byen. Transformationen har således tilført nyt liv til byggeriet, der samtidig har bevaret sin historie.

Grå overflader er omdannet til frodige grønne overflader med æstetiske regnvandsbede, der fremmer biodiversiteten, skaber oplevelser og bidrager til en behagelig atmosfære. Materialerne er granit, brosten, slotsgrus og træ, og de eksisterende træer er bevaret. 

Formålet med lokalplanen var at udlægge området til boliger, erhverv og offentlige formål. Derudover skulle lokalplanen sikre, at den eksisterende bebyggelse blev bevaret, og at nye bygningselementer blev tilpasset den eksisterende arkitektur i en høj bygningsmæssig kvalitet, og udearealerne gav lokalområdet gode opholdsarealer.

Arkitema har været totalrådgiver i alle faser på både landskabs- og arkitektrådgivning, samt lavet lokalplan og kommuneplantillæg for projektet.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Danasvej 30, 1910 Frederiksberg
Størrelse:  1.800
Årstal: 2014-2018
Bygherre:  MP Pension
Land: Danmark
Samarbejdsparter:  Alectia