Egedal By - byrumskatalog

Stationsområdet er en del af større udviklingsområde, Egedal By, i Egedal Kommune. Her udvikles et tæt, stationsnært byområde til boliger og arbejdspladser. Området er en fortolkning af den klassiske karréby og udvikles til en klimavenlig bydel, der med spændende arkitektur og byrum, der skaber et attraktivt byområde. 
Med byrumskataloget har Arkitema opstillet visioner for livet i bydelen, ligesom der fastlægges de overordnede principper for byggerierne og indretning af byrummene, så de bliver fyldt med liv, dynamik og mennesker i gaden, i naturen, og mellem husene i mange timer i døgnet.
I Byrumskataloget introduceres et bymrumshieraki, der spænder fra vejrum med afvikling af logistik til samlende kvartersgader og smalle passager. Der angives designløsninger for kantzoner, der i udformining inviterer til social kontakt og skaber oplevelsesrige, varierede og levende byrum. Der angives desuden designprincipper for beplantning, belægning, aptering, belysning, renovation, parkering mv.
Et særligt fokusområde er håndtering af regnvand, og der angives LAR-løsninger hvor mindre nedbørshændelser integreret i designet, så det både kan skabe sansemæssige oplevelser og stemninger, og bruges af områdernes beboere. Naturen og landskabet i Stationsområdet er en stærk identitetsgivende faktor, der vil være grundlæggende for boligområdets kvalitet og udformning.

Arkitema har ydet arkitekt- og landskabrådgivning i forbindelse med udarbejdning af byrumskatalog, og har efterfølgende vundet byggemodningen af både Stationsområdet i Egedal By og Dyvelåsen. Arkitema har tidligere udarbejdet den overordnede helhedsplan for hele Egedal By.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Egedal By
Størrelse: 440.000
Årstal: 2010-2016
Bygherre:  Egedal Kommune
Land: Danmark