Fremtidens Vollsmose - infrastruktur

En ny infrastrukturplan skal åbne Vollsmose op og skabe gode forbindelser i en attraktiv og mangfoldig bydel. Arkitema og Niras har fået opgaven med at programmere og projektere nye veje, stier og byrum i Vollsmose. Teamet har også har løst opgaven med det første delprojekt i Hybenhaven, hvor en ny sivegade med forskellige byrum blev indviet i maj i år.

Gennem dialog med parterne bag planen, Vollsmose Sekretariatet, boligforeningerne Civica og FAB, Odense Kommune og kvalificerende input fra beboere, udvikles infrastrukturplanen, så der omkring de nye veje og stier skabes mødesteder og attraktive byrum til glæde for beboerne og for Vollsmose som bydel.

Infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’ består af i alt otte delprojekter. Programmering, inddragelse og projektering opstartes i 2018 og udførelsen af de resterende syv delprojekter varer frem til og med 2021.

De otte delprojekter i infrastrukturplanen

  • Omdannelse af Hybenhavens stamvej til en ny sivegade med opholdsområder.
  • Bygaden - Risingsvej forlænges over Ejbygade ind gennem bydelen og ud til Vollsmose Allé.
  • Sivegader gennem Granparken og Lærkeparken fra Åsumvej og frem til den nye bygade.
  • Sivegade fra den nye bygade hen til Fyrreparkens parkeringsplads.
  • Omdannelse af Egeparkens stamvej til en ny sivegade med opholdsområder.
  • Sivegade fra Ejbygade ad Gillestedvej gennem Bøgeparken frem til Vollsmose Allé.
  • Sivegade fra Ejbygade gennem Tjørnehaven, syd om Slåenhaven og Hybenhaven, gennem Birkeparken frem til Vollsmose Allé.

Arkitema fungerer som underrådgiver for NIRAS og yder landskabsarkitektrådgivning, herunder brugerinddragelse og workshops i forbindelse med udarbejdelse af anlægsprogram

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: 5100 Odense, Danmark
Omfang: 50.000 m2
Periode: 2018-2021
Bygherre/kunde: Vollsmose sekretariatet./Odense Kommune. FAB og CIVICA
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban
Ingeniør: NIRAS