Hammershus- Landskab

Arkitema har tegnet det nye besøgscenter ved Hammershus, som er placeret nænsomt i landskabet for ikke at forstyrre oplevelsen af den fantastiske borgruin og den enestående natur, der omgiver den. Projektet leder de besøgende igennem et oplevelsesrigt forløb af landskabsrum, som skabes af og forstærker oplevelsen af de eksisterende træk i landskabet i form af skov, bakker, flader, hav og udsigt.
Bygherre har formuleret et klart hierarki imellem projektets tre hovedelementer, der understreger landskabets betydning for stedet: ”Landskabet er det grundlæggende element i oplevelsen af området. Landskabsoplevelsen forstærkes af Hammershus, som hierarkisk lægger sig i et niveau over det i forvejen dramatiske landskab og dominerer det. Til gengæld skal besøgscenteret på slugtens ene side underordne sig landskabet, og altså tydeligt befinde sig på tredje niveau i hierarkiet.” En prioritering der aflæses tydeligt i projektet, som fokuserer på bevægelsen og forløbet igennem landskabet, og gør bygningen til et nærmest usynligt punkt i forløbet - med en tagflade der er en naturlig forlængelse af stiforløbet, og hvor oplevelsen af besøgscenteret inde fra igen sætter fokus på det enestående landskab, som en ramme omkring kig og udsigt. 
Granit fra stedet, som sprænges væk forud for byggeriet, er genbrugt i landskabet til at skabe naturlige afgrænsninger, hegn og belægninger. Ved at opbygge landskabet af de lokale materialer, der ellers ville være blevet kørt væk som affaldsprodukt, forlænges de værdifulde materialers levetid samtidig med, at belægninger og indgreb i landskabet passer naturligt ind i området.

Arkitema er totalrådgiver på opgaven, og yder herunder arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: 3770 Allinge, Bornholm
Årstal: 2013-2018
Bygherre: Naturstyrelsen Bornholm
Land: Danmark
Præmiering: 1. præmie i indbudt EU konkurrence 2013
Samarbejdsparter: Professor Christoffer Harlang, Wissenberg