Hellerup Skole

Hellerup Skole satte ved opførelsen nye standarder for skolebyggeri i Danmark og har været forbillede for mange efterfølgende byggerier, med sin konsekvente åbne plan indretning der tilgodeser forskellige læringsstile. Hellerup Skole har udvidet deres udearealer med et stort sports- og bevægelsesområde.

Det nye anlæg rummer boldbane, basket, hang out områder, leg, scene og læringspavillon, samlet af et skovmotiv. Området vil være åbent og tilgængeligt for offentligheden og dermed bidrage til lokalmiljøet med sine forskelligartede faciliteter. Anlægget består af skolegård og skoleskov. Skolegården med det ekspressive modellerede asfaltlandskab, tegner et farverigt og glad ansigt udadtil. De organiske former danner kontrast til skolebygningens enkle kubiske form, men mimer den oplevelsesrigdom, der præger skolens indre. Skolegården er en aktiv flade, et multianvendeligt landskab, der inviterer til udfordrende leg og læring.

Skoleskoven er derimod et kontemplativt landskab; et naturlandskab med gamle bevaringsværdige træer. I skoleskoven kan man finde fredelige hjørner, hvor man kan hænge ud med kammeraterne. Her er en atmosfære af trylleskov; et mystisk sted med masser af muligheder for leg og sport. Skoleskoven benyttes også i forbindelse med idrætsundervisningen.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Dessaus Blvd. 10, 2900 Hellerup, Danmark
Omfang: 5.600 m² og 9.000 m²
Periode: 2015-2017
Bygherre: Gentofte Ejendomme