Kærholm på Enghave Brygge - gårdhave og brygge

Enghave Brygge afslutter udviklingen af Københavns Sydhavn fra Sluseholmen i syd til Havneholmen i nord. Enghave Brygge er opdelt i forskellige bolig øer. På bolig-ø C har Arkitema Architects stået for en U-formet karrébebyggelse med 194 boliger, samt to butikslejemål, der åbner sig mod øst of det store havnerum.

Bolig øen ligger omgivet af vand på alle sider – en fantastisk placering, som udnyttes til at give forskellige former for kontakt til vandet og de rekreative omgivelser i forbindelse med havnefronten. Hovedgrebet i gårdrummet består af et in situ støbt stiforløb, flankeret af pigstensbelægning og høje græsser og blomster. Det omkranser et bakket opholds- og legeareal i gårdens midte. Kanten af gården består af private terrasser med fint bearbejdede overgange til de fælles arealer. Selve gårdrummet er hævet i forhold til havnepromenaden, hvilket giver en større grad af privathed i det attraktive parkrum, samtidig med at karréens U-form sikrer kontakten fra gårdrummet til havnen, og det liv der udspiller sig på de offentlige promenader langs havnefronten. Promenaden og bolig ø C er udformet som et varieret byggeanlæg med plads til leg og ophold, og et lavere trædæk der giver adgang til vandet. Materialevalget er karakterfuldt, gedigent og sanseligt med in situ støbt beton, pigsten og azobétræ.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse:  Enghave Brygge, København S
Størrelse: 9.500m2
Årstal: 2012-2018
Bygherre:  NPV A/S
Land: Danmark