Rødovre Port - Landskab

Rødovre Port er en omfattende byudvikling af Rødovre stationsområde. Et projekt, der skaber et nyt kvarter med omkring 650 boliger, heraf 200 studieboliger.
Projektet er tæt og urbant med et gennemgående stræde med plads til supermarked, caféer og enkelte butikker. Strædet er udformet med små lommer og nicher, der giver god mulighed for udendørs servering og andre aktiviteter.Bydelen får lyse facader og indeholder boliger af forskellig karakter, blandt andet ungdomsboliger og boliger til singler, par og børnefamilier. Boligerne bliver en blanding af lejligheder i en og to etager med udemiljøer i form af terrasser og altaner.
Mod vest rummer bebyggelsen tre tårne med 14, 16 og 19 etager. Tårnene er slanke i toppen, men bliver bredere på de nederste etager mod strædet og udemiljøerne. Tårnene fordeler sig med et på den ene side af Avedøre Havnevej og to på den anden side. Byområdet bygges sammen med en ny byport i to etager. Den skaber en ny forbindelse hen over Avedøre Havnevej, der også vil kunne krydses via en gang- og cykelbro.

Området får en udpræget grøn profil med beplantning, der bidrager med variation, biodiversitet, grønne facader samt læ og behagelige rekreative områder på gadeniveau. Udformning af området tager desuden højde for håndtering af regnvand med optimeret afledning via bl.a. regnvandsbassiner, render og faskiner.

Arkitema yder arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, herunder projektudvikling, konceptudvikling og design samt projektledelse og BIM-koordinering.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Rødovre Stationsvej 3, 2610 Rødovre
Årstal: 2014-2019
Areal: 37.500 m² bolig og erhverv, 7.500 m² p-kælder, 6.820 m² udearealer
Bygherre: Gefion Group
Samarbejdsparter: Sjælsø Management, Erik Pedersen ApS