SKANDERBORG BAKKER - LANDSKAB

Helhedsplan der understreger landskabets kvaliteter og sikrer masser af udsigt

Masterplanen sigter mod at skabe et attraktivt boligmiljø på landskabets præmisser.

Bebyggelsen er placeret på en måde, så udsigten over søen og byen bevares og integreres i helheden. Overalt er terrænet tænkt ind i bebyggelsen, så arkitekturen er forankret i naturens særkender.

Bebyggelsen i området opdeles i mindre enheder, der er adskilte som små landsbyer i byen. Hver enhed får sin særlige arkitektoniske udformning og opnår dermed sin helt egen identitet. Mellem enhederne friholdes det oprindelige landskab og giver masser af fantastiske udsigtsmuligheder over Skanderborg sø. De store grønninger er de respektive bebyggelsers fælles friarealer.

Helhedsplanen er udformet så eksisterende landskabelige elementer understreges. Blandt andet placeres en del af bebyggelsen således at en markant kløft på grunden fremhæves. En ny ankomstallé bliver en pendant til det markante Edelsborghegn.

Landskabet falder mod syd. Derfor placeres de højeste 5-6 etagers punkthuse i den nordlige del af området, mens bebyggelserne mod syd er to- og tre-etagers rækkehuse og villaer. De forskellige bygningshøjder og boligtyper vil dels understrege det skrånende landskab, dels sikre en enestående udsigt – ikke kun ud over Skanderborg sø, men også mod landskabet mod nord. 

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Sjælsø Gruppen.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Skanderborg Bakker, Skanderborg
År: 2007-2008
Omfang: 34 ha – ca. 700 bolig
Bygherre: Sjælsø Gruppen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design