Ski Bytorv - byrum

Bytorv – fra parkeringsplads til rekreativt torv

I respekt for 60’ernes arkitektur, arkitektoniske kvaliteter og de omkringliggende bygningers regulære struktur, etableres et nyt bytorv. Torvet etableres ud fra et grid-system, som fastholder en overordnet helhed og sammenhæng i hele området. Grid-systemet styrer både den rumlige organisering af torvet og elementerne. Projektet viser hvordan man kan have et urbant torv i hjertet af byen, som samtidig har en stærk grøn profil præget af bynatur. Torvets vigtige funktion som både opholds- og mødested er til gode set, ved at torvet både rummer ophold, hvor man kan sidde eksponeret, se og blive set, følge med i byrummets liv og bevægelse og samtidig skabes opholdsmuligheder i mindre, tætsluttende rum og nicher, for dem som ønsker ro og intime omgivelser. Tilgængelighed og sanselighed for alle er integreret i torvets udformning og design. En gangvenlig belægning og integrerede ramper, i forbindelse med trapperne, sikre at alle kan færdes rundt på torvet. Med en åbenhed som kan variere ud fra aktivitet og årstid, tilbyder torvet mulighed for arrangementer og aktiviteter af forskellig skala.

Det nye Ski bytorv vil kunne repræsentere og formidle en levende by og være rammen for fremtidens behov og forandringer – et knudepunkt for mennesker, identitet og kultur. Konceptet er et torv som strækker sig over hele området, men samtidig udviser projektet fleksibilitet ved realisering i etaper.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Nedre Torg, Ski By
Størrelse: 7000m2
Årstal: 2019         
Bygherre: Ski Kommune
Land: Norge
Præmiering: 2. præmie i åben international konkurrence