Slagelse Rådhus

I et muligt fremtidsscenarium samles rådhusfunktionerne i Slagelse i en ny samlet bebyggelse uden for bymidten. Idéoplægget er udarbejdet for at anskueliggøre potentialet i en ombygning af det eksisterende rådhus og de øvrige bygninger, som i dag rummer byens rådhusfunktioner. Disse er samlet omkring rådhuspladsen, hvis omlægning vil have stor betydning for byomdannelsen.

Arkitema Architects har udarbejdet et idéoplæg, som viser, hvorledes rådhuspladsens og de omkringliggende bygninger kan omdannes fra henholdsvis parkeringsplads og kommuneadministration til kulturtorv og blandede byfunktioner i form af kulturhus, ungdomsboliger, familieboliger, hotel og butikker.

Igennem en strategisk analyse beskriver idéoplægget rådhuspladsens vigtige position og rolle i byen under overskrifterne:

  • "Den grønne overgang", der tager udgangspunkt i Slagelses grønne struktur.
  • "De tolv pladser", der ser på midtbyens struktur og forholdet mellem de centrale byrum.
  • "Kulturloopet", der beskriver kulturelle sammenhænge i midtbyen.
  • "Ankomstpladsen", som omhandler rådhuspladsens placering i Slagelse overordnede infrastruktur.
  • "Trafik og parkering", som viser muligheder for omlægning af midtbyens parkering.

Arkitema har ydet landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplan.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Rådhuspladsen, Slagelse, Danmark
Omfang: 25.000 m²
Periode: 2017
Bygherre: Slagelse Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Architects