Søhusene

Arkitemas omfattende renoveringen af Søhusene (tidligere Riddersborgparken) i Nakskov har forvandlet et område præget af ensartet etagebyggeri til en mere intim haveby med flere rækkehustypologier.

Mellem boligerne er der anlagt et landskab for forsinkelse og nedsivning af regnvand, der tilfører området ny flora og fauna. Et landskab, som vi kalder regnvandslandskabet, og som udgør et sammenhængende system af regnvandsbede, der følger den overordnede struktur, og som samlet set danner en stor nedsivningszone.

Arealerne og landskabet omkring bebyggelsen har gennemgået en omfattende omlægning; små stikveje med regnvandskanaler (LAR) er blevet etableret, tidligere parkeringsarealer er omdannet til fællesarealer i form af grønne park- og haverum, store dele af Riddersborgparken er omdannet til boligveje og private haver, og der er anlagt en småbørnslegeplads ved fælleshuset, imens en ældre naturlegeplads er blevet renoveret og koblet til bebyggelsen med flere nye stier i parken. De store klippede brugsplæner i parken kombineres med naturgræs og højt enggræs, hvori der kan klippes stier. Dette får parken til at fremstå mere naturpræget og med en større artsdiversitet til læ, ophold samt forankring af insekt- og dyreliv. Ligeledes er der ryddet ud i randbeplantningen ved søen, for at sikre bedre klimatiske forhold for søens padder og for at etablere et kig til det åbne landskab mod vest.

Den omfattende renovering og omdannelse af Riddersborgparken er udført med en høj grad af brugerinddragelse og workshops. Tilgængelighed har været i fokus i projektet, som er støttet af Landsbyggefonden

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Riddsersborgparken, 4900 Nakskov, Danmark
Omfang: 40.000 m²
Periode: 2013-2015
Bygherre: Nakskov Almene Boligselskab og Boligkontoret Danmark (med støtte fra Landsbyggefonden & Nakskov Kommune)