Teglholmen - bydelsplads og byrum

Teglholmen er et nyt karakteristisk boligområde i Københavns Sydhavn, som en kanalby med tæt kontakt til vandet omkring alle bebyggelser. Den store skala, der omfatter havnebassiner og kanalløb og den mindre skala med boliger og erhverv, der forgrener sig mellem hinanden og skaber et varieret miljø. Bebyggelsens geometriske grid sikrer en kobling mellem havneløbets attraktive vandflade og den bagvedliggende tætte by, hvor kanalpromenader, gader, pladser og en central bypark sammenkæder det urbane rum i et kik ud til et stort himmelspænd over vandet.

Bydelens oprindelige og stærke identitet som aktivt havneområde fastholdes gennem brug af robuste og rustikke belægningsmaterialer på kaj, pladser og gader. Gamle smukt patinerede brosten er genanvendt og kombineret med asfalt, jern, hårdt træ og beton, hvorved der sikres et sammenhængende og attraktivt byrum med et højt kvalitetsniveau. Det har således været målet at skabe djærve og identitetsstærke byrum til de lokale beboere med en æstetisk værdi, samt en formel tilpasning til de berørte områder, der kan holde langt ud i fremtiden.

Arkitema har ydet landskabs- og arkitektrådgivning, udført byggemodning samt hovedprojektering af udvalgte bebyggelser og tilhørende gårdrum og offentlige byrum/infrastruktur.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Teglholmen, 2450 København SV
Størrelse:  135.415 m²
Årstal: 2006-2019
Bygherre:  Sjælsø Gruppen A/S og By&Havn
Land: Danmark