Vasbygade - Landskab

Arkitema opfører et sammenhængende boligbyggeri på 60.000 etagemeter på en tidligere industrigrund mellem Vasbygade og havnekajen i København. Arkitema Urban har stået for at designe bebyggelsens 5 gårdrum samt et rekreativt stræde, Vasbystrædet, langs bebyggelsen.

De fem gårdrum har forskellig karakter og er opkaldt efter deres funktioner. I aktivitetsgården er der legeplads og asfalt, man kan cykle på, og i eventgården dominerer ét stort legemøbel hele gårdrummet. Vækstgården er udformet som en skovhave med spiseligt bunddække, bærbuske og frugttræer, og i værkstedsgården kan børn bygge sandslotte i sandkassen, mens deres forældre tager sig et hvil i en hængekøje. Endelig er der pladehalsgården, hvor konstruktionen fra en tidligere pladehal bevares. 9 meter høje betonsøjler og en tagkonstruktion i metal beplantes med kraftige slyngplanter, og en multiboldbane etableres herunder. Alle gårdrum har et bakket landskab og fællesarealer, hvor beboerne kan samles.

Rundt om bebyggelsen bliver der etableret brede kantzoner til ophold. I kantzonen plantes træer og tæt bunddække med masser af blomster, og i små lommer placeres inventar såsom træterrasser, plantekasser af stål og siddeplinte. Vasbystrædet er en del af kantzonen, og langs det 315 meter lange flisestrøg bliver der etableret cykelskure.

Landskabsarkitekturen i Vasbygade arbejder bevidst med at bryde bebyggelsens store skala ned til menneskelig skala. Der arbejdes på at skabe intime rum, rum for møder mellem mennesker og rum for forskellighed.

Arkitema har ydet arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning inden for de enkelte byggefelter samt i de fælles grønne arealer.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Vasbygade 25, 2450 København SV, Danmark
Omfang: 19.837 m² friarealer
Periode: 2015-2019
Bygherre: Nordea Ejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban