Vibeengskolen - læringslandskab

Leg- og læringslandskab for skolen og for byen

Vibeengskolen - landskab. Landskabet i forbindelse med Vibeengskolen udgør et omfattende lærings- og aktivitetsområde. De forskellige aktivitetsmuligheder i det 42.000 m² store område er for både børn, unge og voksne og gør dermed skolen til et nyt samlingspunkt for hele lokalområdet.

Vibeengskolens lærings- og aktivitetsområde er et banebrydende forsøg på at kombinere indendørs skoleundervisning med udendørs læringsmiljøer, der i lige så høj grad kan bruges af idrætsforeninger og selvorganiserede aktive til idræt, leg og socialt samvær. 

Skolen opføres i den centrale del af området. Det bliver et byggeri med syv fløje, der skaber en række mindre overgangszoner mellem skole og selve udearealet. Overgangszonerne afspejler de nærmest liggende faglokaler. Således etableres der udenfor husholdningslokalet køkkenhave og udenfor sløjdlokalet en huggegård. I relation til idrætshallen opføres et urbant næraktivitetsanlæg med tre mindre boldbaner af forskellige størrelse og underlag. Næraktivitetsanlægget udstyres med lys, så boldbanerne kan anvendes døgnet rundt hele året. Næraktivitetsanlægget inkluderer 60 meter løbebane, sandgrav og gynger til både børn og voksne samt et forhindringslandskab for de yngste børn.

En lysthave opføres med æbletræer og eksotiske træsorter, petanquebaner og forskellige muligheder for ophold. På det store engområde bliver der anlagt en cirkelformet fælled på 65 meter i diameter. Fælledens græsbane kan bruges til mindre fodboldbaner og til krolf - en ny idræt , der kombinerer kroket og golf. Ved volden anlægges en BMX-bane, mens selve voldens skråning udstyres med balancebomme, motoriktræningstier og klatrenet.

Endelig opføres der tre særlige aktivitetsområder/læringsstationer. Henholdsvis "Værkstedet", et overdækket uderum til træarbejde og spejderaktiviteter, "Bådebroen" med en overdækket opholdsplads og en flydebro ude på regnvandsbassinet samt "Skjulet" en nyfortolkning af den historiske udendørs gymnastikplads. Gymnastikpladsen kan bruges til både voksen styrketræning og til skolens gymnastikundervisning.

Skolens aktivitets- og læringslandskab er udviklet i tæt samarbejde med skolens brugere og den kommunale ledelse. Endvidere har der i hele projektforløbet været en tæt dialog med Lokale og Anlægsfonden, der har støttet projektet med 2 mio kr.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Haslev, Midt Sjælland
Omfang: 6.430 m² bygning, 42.000 m2 landskab
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Cenergia
Øvrige samarbejdspartnere: Pædagogisk konsulent Malou Juelskjær
Ibrugtagning: 2013