Byudvikling & Planlægning

I Arkitema Urban er byudvikling og byplanlægning en kernekompetence. På tværs af fagligheder og interesseområder bidrager vi til at udvikle og planlægge for bæredygtige byer og bydele.

Vores byer og lokalsamfund er i udvikling – ikke bare i de større byer, med fortætning og omdannelse, for at rumme de mange tilflyttere. Men også i de mindre bysamfund og i landområderne, hvor fysiske og sociale strukturer ændres og nye partnerskaber opstår i fremtidssikringen af levedygtige lokalmiljøer.

Tilgangen til, hvordan vi bor, arbejder og lever sammen på den mest bæredygtige måde, er også i udvikling både i by og på land. Der er brug for stærke visioner, målrettede strategier og realiserbare indsatser og tiltag, skabt i fællesskabet mellem borgere, myndigheder, investorer, erhvervsliv, kulturliv etc.

Vi har gennem årene oparbejdet en stor viden og praktisk erfaring med processer i forbindelse med udvikling af nye bæredygtige planer og strategier, herunder bystrategier, visions- og udviklingsplaner, omdannelsesplaner, landsbyplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Vi har en omfattende faglig indsigt i og erfaring med de processer, som understøtter den fysiske og strategiske planlægning og udvikling af den bæredygtige by. Fra tilrettelæggelse og facilitering af en proces for Herning Kommunes tænketank for fremtidens landsbyudvikling til udvikling af en Helhedsplan for Ringkøbing by i tæt samarbejde med alle byens aktører. I Åbyen i Aarhus har vi stået i spidsen for den strategiske og fysiske udviklingsproces fra industriområde til nyt brokvarter – fra udviklingsplan, til lokalplaner og til realiseret byggeri.

For os er nøgleordene i byudvikling og planlægning: Lokal forankring, samskabelse, arkitektonisk kvalitet, robusthed, realiserbarhed og værdiskabelse for alle aktører i processen – bygherre, by og borgere.

Læs mere om vores arbejde med lokalplanlægning her.