Åbyen - bebyggelsesplan og lokalplan

Aarhus Kommune har i sin kommuneplan udpeget en lang række byomdannelsesområder. Blandt de største er Åby/Søren Frichs Vej, der udgør den vestligste del af Aarhus Kommunes vision om etablering af et nyt brokvarter. Det tidligere erhvervsområde er under omdannelse til en ny, central bydel med boliger, butikker, erhverv, daginstitution, parker og byrum.

Arkitema Architects har været med helt fra begyndelsen og været en central aktør i byomdannelsen. Således har Arkitema Architects bidraget til udvikling af en tværfaglig strategi, borgerinddragelsesprocesser, bebyggelsesplaner, lokalplaner og kommuneplantillæg samt løbende dialog mellem bygherrer og Aarhus Kommune. Området mellem Søren Frichs Vej, Huginsvej, Lokesvej og Åbyvej er opdelt i tre etaper med hver sin lokalplan. Lokalplanerne, der refererer til en fælles bebyggelsesplan, indeholder bestemmelser, der skal sikre skabelsen af attraktive og varierede byrum til ophold, leg og aktivitet.

Klimatilpasning er en integreret del af byrummene. Regnvandsbassiner og regnbede fungerer som rekreative elementer i park- og gaderum.

JANN ULRICH BECH
Byplanarkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 9133 8716

Fakta

Adresse: Søren Frichs Vej, Aarhus
År: 2014-2018
Bygherre: Innovater, ÅF Transport, Byggeselskabet Olav de Linde
Planlæggere & landskabsarkitekter: Arkitema Architects