årslev Ny Bydel

Under overskriften ”Dyrk din by!” har Arkitema tegnet en masterplan for en ny bydel i Årslev / Sdr. Nærå. Projektet tager afsæt i den fynske tradition for dyrkning af frugt og grøntsager, i Årslev / Sdr. Nærås tætte kobling til landskabet og i lokalbefolkningens iværksætterlyst og fællesskaber, som i dag bl.a. foldes ud i den nedlagte skofabrik Polymeren.  Det kombineres med et fokus på co-living, regnvandshåndtering og fællesskaber gennem cirkulær økonomi.

I projektet udvikles det 20 ha store område som et stort dyrkningslandskab, der etapevist bebygges med række-, dobbelt- og fælleshuse, mens de store dyrkningsarealer komprimeres og integreres i bebyggelsens fællesarealer. Derved kommer boligerne til at ligge på et grønt tæppe af dyrkningshaver, fælleder, plantager og selvgroede grønne fællesskaber. Her starter naturen ved hoveddøren, mens gode vej- og stiforbindelser kobler til både den nære og til Odense. På den måde svarer projektet på den moderne landsbydrøm om en rolig hverdag, med tid til hinanden og nærhed til naturen.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Møllegårdsvænget, 5792 Årslev
Størrelse: 200.000m2
Årstal: 2018
Bygherre: Faaborg Midtfyn Kommune
Land: Danmark
Samarbejdsparter:  MOE, Signe Voltelen, Circular Transition,