Bymidten i årslev/Sdr. Nærå - udviklingsplan

Bymidten i Årslev/Sdr. Nærå er i dag præget af at der er yderkanten af hhv. Årslev og Sdr. Nærå, der med tiden er vokset sammen, og har dannet et nyt centrum for landsbyklyngen. Bymidten er derfor kendetegnet ved småindustri, overskudslandskaber, parkeringspladser og den lukkede skofabrik, Polymeren. Efter Polymeren blev overtaget af en række aktive borgere og foreninger, der har omdannet den til et livligt centrum Årslev/Sdr. Nærå, ønsker Faaborg Midtfyn Kommune med projektkonkurrencen, at bringe bymidten i Årslev/Sdr. Nærå ind i en fremtid, hvor hele bymidten bliver et attraktivt omdrejningspunkt. Således ønskes der skabt et samlende centrum for et mangfoldigt og pulserende byliv, hvor der kan opstå synergier og byliv mellem boliger, kultur, uddannelse, fritidsaktiviteter og sundhed etc.
Arkitemas forslag hedder: ”Dyrk, Skab, Lær, Del – Polykultur gennem byens nye landskaber og væksthuse”, og tager udgangspunkt i de eksisterende kulturbærende institutioner og en strategi for grøn byggemodning samt en lang række modningsaktiviteter, der forbereder kulturen for de kommende anlægsprojekter. Alt sammen med stor respekt for stedets særkender og særlige kultur og potentialer.

Forslagets vision bygger på idéen om en robust planlægning med stratetiske tiltag, der understøtter det lokale engagement og iværksætteri. Det introducerer en række elementer der fortætter og iværksætter bymidtens tomme arealer, bl.a. et dyrkningslandskab, en bevægelsessti, et læringslandskab, en række væksthuse og et fælles spisehus, som skal danne et nye hjerte i bymidten.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Bøgehøjvej, 5792 Årslev
Størrelse: 180.000m2
Årstal: 2018-2019
Bygherre: Faaborg Midtfyn Kommune
Land: Danmark
Præmiering: 2. plads i indbudt konkurrence
Samarbejdsparter: MOE, Signe Voltelen, Hanne Wittorf Tandvig, Circular Transition