Byudvikling City Vest Aarhus - helhedsplan og lokalplan

Gellerup er i gang med en transformation fra udsat boligområde til en attraktiv bydel. De primære indsatser i helhedsplanen for Gellerup+Toveshøj er; en ny infrastruktur der trækker mennesker igennem området, at forbinde Gellerup skov og Brabrand sø med Toveshøj, at fortætte bydelen, at bygge til forskellige målgrupper, skabe nye varetegn/destinationer samt at skabe flere små bykvarterer i Gellerup.

Bykvarteret omkring City Vest vil være en vigtig del af helheldsplanens greb. Med dette projekt vil endnu et kvarter i Gellerup blive en del af den omdannelse, der forandrer Gellerup til en bydel med mangfoldighed, byliv og tryghed. I helheldsplanen ønsker man at minimere store grønne restområder og i stedet forstærke og samle liv i den nye bypark. Den grønne kile bliver en rekreativ forbindelse, der forbedrer tilgængeligheden til den nye bypark, samt til Gellerup skov. Den grønne kile fra Toveshøj til Brabrand sø føres ned igennem området og skaber en overgang mellem City Vest og boligområdet, kilen bliver ligeledes hovedforbindelsen for cykellister og fodgængere. Opholdsarealerne er af høj kvalitet og de vil alle ligge i forbindelse med en bolig, så der skabes naturlig overvågning af området, færre niveauspring og indskudte hjørner, medfører mere tryghed og sikkerhed.

Omkring City Vest vil der opstå nye byrum, hvor centerets butikker og caféer kan trække ud. Vest for City Vest placeres et højhus, der bl.a. skal fungere som fixpunkt for Gellerup og City Vest. Omkring højhuset etableres gode opholdsmuligheder, der rekreativt kan anvendes af alle. Etagehusene er med til at skabe stærke byrum med en klar sondring mellem den fuldt offentligt tilgængelige by og en mere privat, men stadig offentlig tilgængelig by mod de øvrige boliger. Visionen er at skabe en attraktiv bydel med masser af liv og tryghed.

JANN ULRICH BECH
Byplanarkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 9133 8716

Fakta

Adresse: City Vest, Brabrand
Størrelse: 5 ha
Årstal: 2016-2017
Bygherre: Aarhus Kommune, Danica og DEA
Land: Danmark