Gudrunsvej Aarhus - lokalplan

Arkitema Architects har været rådgiver på udviklingen af et nyt bolig- og erhvervsområde på Gudrunsvej i Aarhus – fra den helt indledende dialog med Aarhus Kommune og Gellerupsekretariatet til vedtagelse af lokalplan for området. 

Arkitema Architects har tilrettelagt og styret en proces, hvor grundejere (Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening), udviklere, Gellerupsekretariatet, Stadsarkitekt, Rådmand samt et bredt felt af Aarhus Kommunes fagfolk i fællesskab har afsøgt potentialer og udviklingsmuligheder i området. Processen har bl.a. indeholdt workshops med deltagelse af alle aktører samt tværfaglige dialogmøder med kommunens forvaltninger og Aarhus Vand. 

Formålet med processen har været at kunne omdanne området til boliger og erhverv med udgangspunkt i Helhedsplan Gellerup, Strategi for nye boligtyper Gellerup / Toveshøj, vurderinger af realiserbarhed i markedet samt rumlige og funktionelle studier for området og konteksten.

På baggrund af denne proces har Arkitema Architects udarbejdet en helhedsplan for et nyt boligområde med rækkehuse og karréer, torve, pladser, gader, grønne arealer, erhvervsområde og håndtering af regnvand. Herefter har Arkitema Architects udarbejdet lokalplan for området.

JANN ULRICH BECH
Byplanarkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 9133 8716

Fakta

Adresse: Aarhus, Danmark
Periode: 2017-2019
Omfang: 21.500m2