Helsinge Enge - masterplan

Helsinge Nord skal udvikles som en ny landskabelig bydel, der supplerer byens boligudbud med nye
bosætningsmuligheder – i naturlig forlængelse af den eksisterende by. Det gør konkurrenceforslaget ’Helsinge Enge’
dels ved at organisere bebyggelsen i landsbyklynger, dels ved at lave nye sti- og vejforbindelser til den eksisterende by,
og dels ved at udforme Helsinge Enge som en attraktion for hele byen i form af naturværdier og aktiviteter der tiltrækker
beboere fra hele Helsinge.
Visionen for den nye bydel er at gøre naturen til en afgørende driver for attraktiv bosætning i Helsinge Enge. Bydelen
skal samtidig være et sted, hvor naboskaber mellem beboere nemt udfolder sig og hvor man bor sammen i moderne
landsbyer – midt i naturen. Hovedgrebet giver en naturintegreret bydel, der inkorporerer regnvandshåndtering og
styrkelse af biotoper i sin hoveddisponering.
Helsinge Enge er dermed et bud på, hvordan vi kan arbejde med landbyen som by-typologi og skabe et moderne
landsbyfællesskab.Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Helsinge Nord, Helsinge, Danmark
Omfang: Konkurrence om udviklingplan for ny bydel i Helsinge Nord med 650 boliger
År: 2016
Bygherre/kunde:Gribskov Kommune
Arkitekt: Arkitema Urban
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban
Ingeniør: MOE A/S