Herning Kommune - Centerbyplaner

Herning Kommune besluttede i 2013 at udarbejde centerbyplaner for de fem centerbyer i kommunen. Arkitema Architects har udarbejdet tre af disse planer for hhv. Kibæk, Vildbjerg og Sdr. Felding. Centerbyplanerne er udarbejdet i tæt samarbejde med borgerforeningerne og følgegruppe bestående af et bredt felt af byens borgere.

Centerbyerne er de tidligere hovedbyer i de gamle kommuner. Deres rolle, identitet og selvforståelse har ændret sig væsentlig siden kommunalreformen, og der har været brug for et skifte i den lokale tilgang til byerne.

Centerbyplanerne fastlægger en overordnet vision og struktur for byernes udvikling – i hvilken retning ønsker byens borgere at byen skal udvikle sig både fysisk og strategisk. Derudover er der udpeget en række strategiske indsatsområder, der rammesætter det videre arbejde med byernes udvikling.

Borgerne har ligeledes defineret forslag til fremtidige konkrete strategiske og fysiske projektidéer – fra nedsættelse af ungeråd til etablering af nye samlende byrum og stiforbindelser.

Arkitema har tilrettelagt og faciliteret borgerinddragelsesprocesserne, samt udarbejdet de endelige centerbyplaner. Arkitema har i samarbejde med Herning Kommune og byernes borgere udpeget visioner for byernes udvikling, defineret indsatsområder og skitseret og tilrettelagt en række projektidéer for byrum, gadeforløb og grønne områder samt sociale og strategiske tiltag.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Herning Kommune, Danmark
Periode: 2014-2017
Bygherre: Herning Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Architects