Hirtshals - Områdefornyelse

Arkitema Architects har udarbejdet en potentialeplan for Hirtshals by som udgangspunkt for områdefornyelsesprogrammet. Arkitema Architects har skitseret løsningsforslag til konkrete byrum i Hirtshals på baggrund af borgermøder og workshops med borgergrupper.

Områdefornyelsen skulle bringe Hirtshals mange potentialer i spil og gøre det til en by med et interessant samapil mellem bymidten og havnen. By og havn skulle finde hinanden igen. Målet var at styrke Hirtshals som en god bosætnings- og leveby, hvor hverdagslivet i byen, turismen og livet på havnen nyder gavn af hinanden og øger byens attraktivitet. Byen opgraderes så den bliver mere synlig og der skabes forbindelser, som binder byen sammen med havnen og det omgivende landskab med strand og klitlandskabet.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Hirtshals, Danmark
Periode: 2016-2017
Bygherre: Hjørring kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Architects