HOU HAVN - MASTERPLAN

Helhedsplan for Hou Havn

Hou ligger i et af Østjyllands smukkeste områder omkranset af bøgeskoven og med vandet som nærmeste nabo. Og netop vandet og havnen er den største og vigtigste attraktion - både for borgere og besøgende. Den fremtidige Hou Havn skal blive et område for alle i byen og for de mange turister, der hvert år besøger stedet.

I helhedsplanen for havnen i Hou er der både spændende og unikke udemiljøer omgivet af gode boliger, der orienterer sig mod både solen og vandet.  I området er der mulighed for at opføre en bebyggelse med en relativt sammenhængende facaderække mod havnebassinet, mens der er mulighed for mere forskudte bygninger i de tre øvrige rækker. Dermed sikrer man udsigt til vandet fra alle de boliger og offentlige funktioner, der er placeret ud mod Havnepladsen eller havnebassinet. Imellem husene etableres grønne arealer med små klitter, havnerelateret beplantning og fyrretræer.

Langs havnebassinet og havet er der frilagt et areal, der let kan anvendes til promenade, til isætning af kajakker eller som opholdssted. Desuden er der etableret et trædæk, hvorfra der kan bades.

I området omkring havnen er der skabt et sammenhængende stiforløb, som forbinder kystarealerne mod vest, hen over havnearealerne til stranden mod nord. Endelig indeholder helhedsplanen et nyt vejkryds, der er udformet som et shared-space. Her fordeles den massive trafik til henholdsvis lystbådehavnen, den nye bebyggelse og færgehavnen.

Helhedsplanen er udviklet i en proces, hvor byens beboere, brugere af Hou Havn, byudviklere og Odder Kommune har været inddraget. Helhedsplanen danner udgangspunkt for den videre planlægning og det efterfølgende salg af arealerne.

 

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015
JANN ULRICH BECH
Byplanarkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 9133 8716

Fakta

Adresse: Hou Havn, 8300 Odder
År: 2013
Omfang: 2,9 ha
Bygherre: Odder Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Byplanlægning: Arkitema