Lynetteholm

Lynetteholm vil på sigt blive til en ny bydel i København og bopæl for ca. 35.000 mennesker, rumme metro og østlig ringvej samt indgå i Københavns klimasikring mod nord. Den kommende nye ø vil øge Københavns areal med ca. 2 % og vil desuden fungere som klimasikring for vandstandsstigninger.

Første skridt frem mod etableringen af Lynetteholm er et grundigt forarbejde, hvor der over fire år ydes teknisk rådgivning og bistand omkring anlæg af Lynetteholm, samt arkitektonisk bearbejdning og udformning, projektering. Samtidig foretages en række nødvendige forundersøgelser.

Projektet er en rammeaftale tildelt til COWI med Arkitema og Tredje Natur som underrådgivere.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: København
År: 2018-2022 
Bygherre: By & Havn (Københavns Kommune)
Arkitekt: Arkitema Architects og Tredje Natur
Ingeniør: COWI A/S
Estimeret værdi: DKK 15 mio. ekskl. moms
Præmiering: Rammeaftale tildelt til COWI A/S