NÆRHEDEN - MASTERPLAN

Udviklingsplanen sætter rammerne for udviklingen af den nye bydel NærHeden, som er et 65 hektar stort område syd for Hedehusene Station, hvor der skal bygges 3.000 boliger, som skal være hjem for op til 8.000 nye beboere. Ud over boliger, skal der være skole og børneinstitutioner, kontorerhverv, liberalt erhverv, detailhandel, kultur og offentlig service organiseret i klynger, der styrker samarbejde og synergier mellem aktørerne.
NærHeden er fremtidens forstad – en helt ny måde at bo og leve i forstaden. Her er det nemt at få hverdagen til at fungere med transport, indkøb og fritid og nemt at mødes og dyrke fælles interesser. NærHeden er en moderne bydel, der kombinerer det bedste fra forstaden og det bedste fra byen. Her er tætte og varierede boligklynger med intime byrum, små private arealer, fællesfaciliteter og mange typer mødesteder. I NærHeden er der korte afstande til alt, gode forbindelser til offentlig transport og et rekreativt grønt Loop, der binder NærHeden sammen med det eksisterende Hedehusene og håndterer bydelens regnvand. 
Alle disse elementer, samt en sammenkobling af sociale, tekniske, landskabelige og økonomiske løsninger, skal gøre NærHeden til noget helt andet end den funktionsopdelte og ofte monotone forstad, som vi kender den i dag og samtidig udvikle og nytænke forstadens velkendte kvaliteter, som f.eks. nærhed til landskabet, skoler og sociale fællesskaber.

NærHeden vandt WAF award for Master Planning – Future Projects på World Architecture Festival i Berlin i november 2016.

Læs mere her www.naerheden.dk

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Industrivej 2, 2640 Hedehusene
År: 2014-2018
Omfang: 65 ha
Bygherre: NærHeden P/S, Realdania By og Høje Taastrup Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban, Karres en Brands
Samarbejdsparter: Karres en Brands, Orbicon, Dansk Energi Management & Esbensen, Social Action, Open Air Neighbourhood, Everyday, Via Trafik, Smith Innovation, Klas Tham, Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen.