NÆRHEDEN - MASTERPLAN

Parallelopdrag i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune og Realdania By har etableret et fælles selskab, NærHeden P/S, der skal drive byudviklingsprojektet NærHeden, som skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene.

Samlet set peger NærHedens bestyrelse på, at man ved at tage afsæt i Team Arkitemas forslag til den fysiske plan har de bedste forudsætninger for at arbejde videre frem mod en endelig udviklingsplan, der kan omsætte NærHedens vision til virkelighed.

Bestyrelsen vurderer, at Team Arkitemas helhedsgreb med et rekreativt loop, mødesteder og varierede boligklynger er det bedste bud på et overordnet helhedsgreb for NærHeden. Disse elementer skal gøre NærHeden til noget helt andet end den funktionsopdelte og ofte monotone forstad, som vi kender den i dag og samtidig udvikle og nytænke forstadens velkendte kvaliteter, som f.eks. nærhed til landskabet, skoler og sociale fællesskaber.

Masterplanen kobler sociale, tekniske, landskabelige og økonomiske løsninger med nye tilgange til, hvordan fremtidens borgere og byggesektoren inddrages i udviklingen af bydelen, så NærHeden bliver det sted i Danmark, hvor du får størst mulighed for at deltage i udviklingen af din by og i fællesskaberne i dit nærmiljø.

NærHeden vandt prisen for Master Planning – Future Projects på World Architecture Festival i Berlin i november 2016.

Læs mere her www.naerheden.dk

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Industrivej 2, 2640 Hedehusene
År: 2014
Omfang: 63,5 ha
Bygherre: NærHeden P/S. Realdania By og Høje Taastrup Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design, Karres en Brands
Ingeniør: Orbicon
Team Arkitema: Arkitema Architects, Karres en Brands, Orbicon, Dansk Energi Management & Esbensen, Social Action, Open Air Neighbourhood, Everyday, Via Trafik, Smith Innovation, Klas Tham, Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen.