NTNU Campus - helhedsplan

Arkitema Architects deltog i en åben arkitektkonkurrence om en helhedsplan for udviklingen af Norges tekniske-naturvidenskabelige universitet (NTNU) campus i Trondheim, med projektet ”Vitenveit”, udvalgt som 1 af 4 teams til fase 2.

Vitenveit er et nyt pejlemærke i Trondheim, som vidner en ny campusby i verdensklasse. Her skabes nye sammenhænge mellem bygninger, byrum og landskab. Kvalitet og menneskelig skala i byrum og bygninger skaber et indbydende, varieret og rart campusmiljø, der inviterer til møde, faglig udveksling, ophold og rekreation. Vitenveit introducere et identitetsskabende greb, hvor Gløshaugens vestlige skråning, der i dag opleves som en barriere, omdannes til en markant, central, tilgængelig forbindelse på tværs af universitet og byen. Forbindelsen er et både pulserende og uformelt sti og promenadeforløb som skaber et nyt landskabeligt byrum og mødested, der løber langs den grønne vestlige skråning og videre som broforbindelse over Elgseter. En effektiv gang- og cykelsti forbinder campus internt, samt med Elgseter og midtbyen. Den infrastrukturelle opgradering styrkes af en strategisk by fortætning. Ny bebyggelse strammer gaderummene op og giver byrummene karakter og forskellighed. Vitenveit tænker ny bebyggelse som profilerede knudepunkter i et differentieret netværk af campus og by funktioner, urbane miljøer, højfrekvente trafikårer og rekreative grønne parkrum, der giver bymæssig tæthed og international puls.

Vitenveit skaber værdi og optimale vilkår for NTNU’s virksomhed med en langtidsholdbar, robust og rummelig udviklingsstrategi for et innovativt campusmiljø, hvor synergi og nærhed er i fokus. En ny attraktiv bydel for både NTNU og Trondheims indbyggere og besøgende.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015
Per-Olav Hagen
Associate
Forretningsområdesjef Urban
Tlf. +47 911 57 327

Fakta

Adresse: Trondheim
Årstal: 2016-2017
Bygherre: NTNU
Land: Norge