Ny Rosborg - masterplan

Med parallelopdraget om en masterplan for Ny Rosborg, igangsætter Vejle Kommune et ambitiøst udviklingsprojekt, der samtidig skal bruges som case i det verdensomspændende netværk 100 Resilient Cities.

Arkitemas projekt, Fælledbyen, handler om at udvikle en resilient naturintegreret bydel, en stærk førby-strategi, social bæredygtighed samt strategier for regnvandshåndtering og håndtering af forurenet jord, perkolatvand og afgasning fra deponiet. 
Hele bydelen bygges op omkring fælleder, som kobler de eksisterende kvarterer sammen med den nye bydel, i kvarterer på tværs af sitet. Samtidig kobles naturen sammen i store biokorridorer med stier og åbne vandløb, til glæde for både mennesker og dyreliv.
Området er et deponi under nedlukning, og er samtidig udfordret ved skybrud og stormflod. Fællederne bruges til at håndtere områdets udfordringer med forurenet jord, perkolatvand fra deponiet og regnvand, og vender udfordringerne til muligheder og udbytter. F.eks. bliver perkolatvand til mere natur, byggeaffald bliver til iværksætteri, overskudsjord bliver til en udsigtshøj og klimasikringen bliver til store naturstrøg. Projektet indeholder også en opfattende aktørinddragelse med 1:1 byggeevents, et modningslandskab og strategier for hvordan bylivet kan startes op fra dag 1.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Vestre Engvej, 7100 Vejle
Størrelse: 800.000m2
Årstal: 2019
Bygherre: Vejle Kommune
Land: Danmark
Præmiering: 2. plads i indbudt konkurrence
Samarbejdsparter: MOE, Out of Office Architecture