Nya Hovås - masterplan

Parallelopdrag om ny bydel i Hovås ved Gøteborg

Arkitema Architects har udviklet en plan for den nye bydel, Nye Hovås – BRF Boulevarden, i Hovås ved Gøteborg. Byplanen inkluderer en integrering af områdets nuværende værdier, en vision for bydelen samt et design af strøg, pladser og bebyggelser.

Byområdet er i dag præget af den vigtige plads ved ORIGO-huset, den gennemgående Billdalsvägen med afkørsel til hovedvejen mod Göteborg C og det omgivende landskab med vigtige pejlemærker som Krogabäcken. Nya Hovås ligger i gå-og cykelafstand til attraktive naturområder og havet.

Hovedgrebet for byplanen er tre strategisk placerede strøg, som forbinder bydelen på tværs af den trafikerede Billdalsvägen. Hver har strøgene deres tema; et park strøg, et urbant strøg og et aktivt strøg. Temaet er styrende for udformningen af ​​lyssætning og byrum, og bydelen opdeles efter disse temaer i en række åbne kvarterer, der skaber private, semi-private og offentlige byrum. Gaderne spænder fra facade til facade med en belægning og en byrumsindretning, der signalerer mødested mere end gade. Rækkehuse, boligkaréer og boligblokke varierer i højder og materialer og skaber tilsammen en behagelig by.

.

ANNA SCHLYTER
Associate, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef LIVING
Tlf. +46 739 229 625

Fakta

Adresse: Billdalsvägen 2, Hovås, Göteborg, Sverige
År: 2013
Omfang: ca. 80.000 m2 boliger og ca. 10.000 m2erhverv
Bygherre: HSB Göteborg og Next Step Group AB
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design