Ringkøbing-Skjern - Helhedsplan

I et tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og et bredt felt af byens aktører har Arkitema Architects udarbejdet en helhedsplan for Ringkøbing. 

Ringkøbing-Skjern Kommune ser et stort potentiale i at arbejde målrettet med en ny samarbejdsmodel mellem byens forskellige aktører. Arkitema Architects har medvirket til at udvikle en bæredygtig model for, hvordan alle byens aktører kan medvirke til at indfri visionerne og potentialerne i Ringkøbing. Derfor er helhedsplanen udviklet gennem en samskabende proces, der dels skulle tilvejebringe en visionær, robust og handlingsorienteret helhedsplan for Ringkøbing, og dels skulle udvikle en helhedsorienteret og realistisk model for, hvordan byens aktører i fremtiden kan løfte i flok - en model som kan danne grundlag for samarbejde mellem Ringkøbings forskellige aktører fremover. 

Processen forløb i to parallelle spor; et byplanlægnings-spor og et byskabelses-spor, som løbende har påvirket og understøttet hinanden. Byplanlægnings-sporet har fokuseret på at formulere en vision og udvikle en overordnet strukturplan for Ringkøbing samt at udpege fokusområder for fremtidig byudvikling og indsatsområder, hvor mere konkrete forslag til udvikling er blevet beskrevet. Byskabelses-sporet har fokuseret på at udvikle et idé- og handlingskatalog baseret på en kortlægning af aktørernes idéer og ressourcer i forhold til at realisere idéerne.

Arkitema har tilrettelagt og faciliteret den samskabende proces samt ydet rådgivning omkring den fremtidige organisering af aktører samt byens udvikling i form af en strukturplan. Arkitema har desuden udarbejdet selve helhedsplanen samt principskitser for udvalgte nedslagspunkter.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Ringkøbing-Skjern Kommune
Periode: 2017
Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban