Erlev Skole

En ny skole, der sigter mod fremtiden
I Haderslev Kommune har man en stærk ambition om en ny skole, der sigter mod fremtiden. En skole hvor man tror på en aktivitetsbaseret læring, på at man lærer bedst gennem leg, og hvor man opdeler de i alt 500 børn fra 0. – 6. klasser i årgangsbaserede afdelinger med et fast team af lærere og pædagoger.
 • Haderslev Kommune
  Bygherre
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Arkitema Urban
  Landskab
 • Sloth Møller
  Ingeniør
 • Adresse
  Gl. Hørregårdsvej, Haderslev
 • År
  2017-2020
 • Omfang
  5.800 m²
Arkitema haderslev skole int univers 01 web

For at understøtte de pædagogiske tanker og læringsmæssige holdninger er arkitekturen designet som en række enkle og åbne geometrier - et stramt grid med søjler, hvor hver del er blevet designet med forskellige elementer sammen med brugerne i en co-creation proces.

Arkitema haderslev skole ext naturstationen 02 web
Arkitema haderslev skole int atrium 01 web

Skolen er karakteriseret ved et væld af forskellige rumtyper, der støtter op om den aktivitetsbaserede undervisningsform. Store fællesrum, typiske klasserum, mindre formidlingsrum og små nicher. Rum hvor underviseren fungerer som en coach, der igangsætter og inspirerer snarere end en underviser, der docerer. Skolen består af små universer med årgangsklynger karakteriseret ved hver sin alderstilpassede indretning og visuelle udtryk.

Landskabet omkring skolen fungerer som ét stort understøttende læringslandskab. Hele vejen rundt om skolen sikrer overdækninger skærmet udeophold, hvor undervisningen kan foregå i den friske luft.

Arkitema haderslev skole ext alternativ 01 web
Tættest på skolen er landskabet plejet og planlagt, mens området udenfor stien, der som en cirkel omkranser skolen, fremstår mere vildt og naturligt.

Skolen åbner sig også op mod lokalsamfundet og udgør en attraktion eller en destination på en planlagt bevægelsesrute igennem Haderslev. Udearealerne med sine stisystemer og legeredskaber kan naturligvis bruges i fritiden, ligesom den store sal vil være i brug om aftenen.

Både socialt, økonomisk og miljømæssigt scorer projektet højt på bæredygtighed. Erlev Skole er opført i trækonstruktion og bliver dermed en af landets første ”nye” træskoler.

Herunder kan du se en film om udviklingsprocessen:

Arkitema haderslev skole ext aerial 02 web