Arkitema og Ratio arkitekter AS tilsluttes samspillet på Hjelset

ASH Hjelset visualisering 01

Arkitema og Ratio arkitekter AS tilsluttes samspillet på Hjelset

17 november 2020

Skanska har valgt arkitekt og rådgiver som skal bidra i samspill og utvikling av nytt akuttsjukehus på Hjelset. COWI AS skal være rådgiver for bygningsmessige og tekniske fag. Arkitema Architects i samarbeid med Ratio arkitekter AS vil ha ansvaret for arkitekttjenester for prosjektet.

Det er Skanska, med ansvar for totalentreprisen på vegne av Helse Møre og Romsdal, som har inngått kontrakt med COWI AS, Arkitema Architects AS og Ratio Arkitekter AS.