CSR I ARKITEMA

I Arkitema Architects jobber vi målrettet og strategisk med CSR, både i samarbeid med våre kunder og internt i virksomheten. Som en av Skandinavias største arkitektvirksomheter er vi bevisste på det ansvaret som følger med et firma på vår størrelse. Våre bygninger og byområder definerer de fysiske rammer for menneskers liv og atferd, og det er igjennom våre prosjekter vi har den aller største muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen i en positiv retning, og redusere klimaforandringene og deres effekter. Arkitemas prosjekter er en del av løsningen - ikke en del av problemet.

Et helt sentralt punkt i vår firmastrategi er derfor at vi vil skape arkitektur som gjør en forskjell for mennesker. Samtidig skal den forene bærekraft, brukbarhet, byggbarhet og estetikk i en vellykket balanse – både nå og i fremtiden.

Vi etterstreber også å drive en bærekraftig forretning, hvor vi hele tiden tenker over hvordan vi driver vår virksomhet på den mest ansvarlige måte. Vi har høye etiske standarder og gode medarbeiderforhold. Videre etterstreber vi å minimere forbruket av energi og papir på våre kontor, redusere vårt samlede CO2-utslipp ved å redusere antallet av flyreiser, og benytte kollektiv trafikk i størst mulig omfang.

 

Arkitema CSR-rapport 2018 (Les online)

Arkitema CSR-rapport 2018 (Utskriftsvennlig versjon)

 

Arkitema CSR-rapport 2017 (Les online)

Arkitema CSR-rapport 2017 (Utskriftsvennlig versjon)

 

Arkitema CSR-rapport 2016 (Les online)

Arkitema CSR-rapport 2016 (Utskriftsvennlig versjon)

 

Arkitema CSR-policyer 2018 (Les online)

Arkitema CSR-policyer 2018 (Utskriftsvennlig versjon)


Hvis du vil lese de enkelte retningslinjene, kan de bli funnet her: 

Klima | Miljø | Forretningsetikk | Likebehandling og mangfold | Menneskerettighet