Historie

1969 De fem arkitektstudentene Lars Due, Michael Harrebek, Ole Nielsson, Erling Stadager og Helge Tindal starter et arkitektkollektiv som de kaller Arkitektgruppen Aarhus. De fem er svært ulike som personer, men kjenner hverandres styrker og svakheter så godt at de har utviklet en helt spesiell gruppedynamikk. Denne dynamikken har hele tiden preget tegnestuen og lever videre i Arkitema Architects. 

1974 Tegnestuen vinner flere viktige arkitektkonkurranser om tett-lav-bebyggelse avholdt av Statens Byggeforskningsinstitut. Etter dette blir tegnestuen spesielt kjent for boligutvikling. På grunn av stor byggeaktivitet på Sjælland åpner tegnestuen i 1979 et nytt kontor i Køge. I 1994 flyttes dette kontoret til København.

1995 Partnergruppen utvides med fire arkitekter; Jørgen Bach, Thomas Carstens, Per Feldthaus og Per Fischer. Ytterligere to nye medlemmer kommer til i 2002, da Kim Risager og Poul Schülein blir partnere. Samme år bytter Arkitektgruppen Aarhus navn til Arkitema. Det nye navnet er et sterkere uttrykk for fokuset på arkitektur og temaer innenfor arkitektur – bolig, næring, læring, helse og urban design. Disse temaene er også tegnestuens spesialfelter.

2003 Tegnestuen flytter inn i et nytt bygg i Frederiksgade i Aarhus. Bygget er blitt til etter en intern arkitektkonkurranse der vinneren er arkitekt og partner Per Fischer.

2004 Arkitema fusjonerer med AA Arkitekter. Bendt Almvig og Wilhelm Berner-Nielsen blir partnere.

2008 Tegnestuens ledelse styrkes med ansettelsen av Peter Berg som kommersiell direktør. Peter Berg tiltrer senere som administrerende direktør og partner. 

2010 Tegnestuen i København flytter til Mikado House, der tegnestuen i Aarhus er tegnet og oppført av Arkitema. Mikado House er et "nettverkskontorbygg" der Arkitema København er samlet i samme etasje. 

2011 Det svenske arkitektfirmaet DOT Arkitekter blir en del av Arkitema Architects etter en fusjon. 

2014 Partnergruppen utvides med arkitektene MAA Niels Christoffersen, Glenn Elmbæk, Dorthe Keis samt arkitekt MSA/SAR Ola Göransson, som er partner ved tegnestuen i Stockholm. 

2015 Arkitema fusjonerer med ELN Arkitekter i Oslo og partnergruppen utvides med to norske partnere, arkitektene Anne Guri Grimsby og Aasmund Bjørnstad. 

2019 Arkitema Architects eies av COWI Holding A/S 1. januar.