Organisasjon

Senior partnere
Jørgen Bach, Peter Hartmann Berg, Wilhelm Berner-Nielsen, Thomas Birkkjær, Aasmund Bjørnstad, Thomas Carstens, Glenn Elmbæk, Per Fischer, Ola Göransson, Anne Guri Grimsby, Dorthe Keis, Kim Risager og Poul Schülein.

Styre
Styreleder: Jørgen Bardenfleth. Styremedlemmer: Jørgen Bach, Wilhelm Berner-Nielsen, Kim Risager og Glenn Elmbæk.

CEO
Peter Hartmann Berg

Direksjon
Adm. direktør Peter Hartmann Berg, forretningsutviklingsdirektør Jørgen Bach, HR-direktør Lars Køster Svendsen, økonomidirektør Casper Felden Nielsen og produksjonsdirektør Ulrik Dybro.