Organisasjon

 

CEO
Peter Hartmann Berg

Direksjon
Adm. direktør Peter Hartmann Berg, forretningsutviklingsdirektør Jørgen Bach, produksjonsdirektør Thomas Kveiborg, HR-direktør Lars Køster Svendsen og økonomidirektør Casper Felden Nielsen.

Arkitema Architects eies av COWI Holding A/S 1. januar, les mer her