Organisasjon

Senior partnere
Jørgen Bach, Peter Hartmann Berg, Wilhelm Berner-Nielsen, Thomas Birkkjær, Aasmund Bjørnstad, Thomas Carstens, Glenn Elmbæk, Per Fischer, Ola Göransson, Dorthe Keis, Kim Risager og Poul Schülein.

Styre
Styreled: Wilhelm Berner-Nielsener. Styremedlemmer: Jørgen Bach, Kim Risager og Glenn Elmbæk.

CEO
Peter Hartmann Berg

Direksjon
Adm. direktør Peter Hartmann Berg, forretningsutviklingsdirektør Jørgen Bach, produksjonsdirektør Thomas Kveiborg, HR-direktør Lars Køster Svendsen og økonomidirektør Casper Felden Nielsen.