Partnere

Senior partnere
Jørgen Bach, Peter Hartmann Berg, Wilhelm Berner-Nielsen, Thomas Birkkjær, Thomas Carstens, Glenn Elmbæk, Per Fischer, Ola Göransson, Dorthe Keis, Kim Risager og Poul Schülein.

Partnere
Anders Halgren, Anne Guri Grimsby, Kristina Peters, Mette Julie Skibsholt, Håkan Sandhagen og Søren Haugsted.

Associerede partnere
Mette Baarup, Eric Engström, Viktor Ahnfelt, Emil Carstens, Birgitte Gade Ernst, Carsten Jensen og Heidi Hjort Thuesen

Partner med særlig tilknytning til selskapet: Bendt Almvig.