Bolig

For de fleste skandinaver er boligen en viktig del av forestillingen om det gode liv. Det er der man kan være seg selv og være sammen. Boligen er rammen rundt hverdagen – fra det praktiske til det nære. Derfor skal en god bolig ikke bare være pen å se på, men må også utgjøre en funksjonell og trygg ramme.

En energibalansert bolig som passer inn i hverdagen
Uansett om vi tegner og designer en enebolig eller et større, felles boligprosjekt, er det alltid beboerne og deres unike behov vi har fokus på. Er det enslige, barnefamilier, eldre eller mennesker med spesielle behov som skal bo der? Hver lille detalj skal være gjennomtenkt og gi mening i hverdagen til de fremtidige beboerne. Her fokuserer vi på at rommene er godt disponert når det gjelder innredning og bruk. Vi sørger for at boligen er optimalt designet når det gjelder inneklima, utsikt og sol, og ikke minst gjør vi vårt beste for at dagslyset skal kunne komme inn overalt i boligen. Vi tenker også boligen inn i dens kontekst, slik at arkitekturen og uteområdene blir en integrert og vakker del av nærområdet og samfunnet rundt boligen. Ut fra det skaper vi en energibalansert og fremtidssikker bolig som er tilpasset hver enkelt beboer.

Skandinavisk estetikk og ånd
Den gjennomtenkte funksjonaliteten går hånd i hånd med estetikken i Arkitema Architects boliger, som har en skandinavisk stil med fokus på store, lyse flater og enkle, pene og funksjonelle løsninger. Den nordiske ånden lever i vår bruk av naturlige materialer, farger, stofflighet og bærekraftige elementer, som er med på å fremtidssikre boligen og gi den et lite karbonavtrykk.

Tegnet i samarbeid med byggherre og beboer
Vår viktigste oppgave er å tegne for dem som skal bruke husene våre, men vi tegner også for dem som skal bygge dem. Derfor er det viktig å trekke inn alle aktører i prosessen – uansett om det er snakk om en bolig til én enkelt familie eller et større prosjekt der byggherre og kommune også har interesser og ønsker. På den måten får vi en dypere forståelse for alles ønsker og behov – og kan dermed skape et unikt bygg der funksjon og estetikk går opp i en høyere enhet.

Vi jobber bestandig helhetsorientert, og i samarbeid med landskapsavdelingen vår, Arkitema Urban Design, skaper vi et best mulig grunnlag for både det ytre og det indre.

Les mer om Arkitema Urban Design.