Astridsgården

Det er vår intensjon i dette prosjektet at skape de beste og mest attraktive boliger i Lørenskog, på en av byens attraktive eiendommer. Vårt prosjekt skal generere liv og aktivitet døgnet rundt - omkring bygningene der vi bygger store muligheter med å etablere en rekke utadvendte funksjoner i 1.etasje som tar med seg kantsonene og plassene til midlertidige aktiviteter og begivenheter.

Et hus som inviterer til opplevelser - både i det offentlige byrom og innenfor. Samtidig vil bebyggelsen være en viktig markør for bydelen som et visuelt merkebygg og ikon for bydelen. Bygninger som både avspeiler og understøtter Lørenskogs identitet og som med en aktuell og fremtidssikret fasong, skal uttrykke soliditet og verdighet. Beboerne skal oppleve bebyggelsen på tetteste hold. Enten man opplever bebyggelsen på avstand som syklist, gående eller bilist, kommer man helt tett på bygningen. Derfor er både det samlede helhetsinntrykket, så vel som de nære detaljene, like viktig i planleggingsprosessen.

Vårt bygningskonsept er et terrassert bygningsanlegg mot Ragnhilds og Astridsvei og et teglvolum langs Skårersletta som en forlengelse og avslutning av teglverksbebyggelsen fra Solheimstunet. Den terrasserte bygningen tilbyr suverene takterrasser til boligene som ligger inn mot disse arealene.

Bygget gir muligheter for en variert beboersammensetting grunnet et variert antall leilighetstørrelser med optimale dagslysforhold og uteoppholdsarealer. Med fokus på de sosiale møteplassene, har vi har vi  bygget inn mange kvaliteter i felleskapet. De romslige inngangspartiene, det grønne felles gårdsrommet og de grønne urbane fellesarealet på taketasjen. 

Chris Olborg
Associated Partner
Forretningsområdesjef Living
Tlf. +47 917 89 492

Fakta

Adresse: Lørenskog
År: 2017
Omfang: 13.112 kvm
Byggherre: APT Properties
Arkitekt: Arkitema Architects
Premiering: 1 av 3 deltagere i invitert designkonkurranse