BINDESBØLL BYEN

Oppdraget omfatter en ny bydel med 110 000 kvm fordelt på drøyt 1200 nye leiligheter, hvorav de fleste har 3–4 etasjer. Boligene ligger dels i områdets historiske bygninger, dels i nye bygg.

Visjonen er å skape en ny bydel, der områdets eksisterende, unike bygnings- og landskapsmessige kvaliteter forsterkes. Den nye bydelen skal vokse frem rundt de eksisterende bygningene, som er tegnet av arkitekt Gotlieb Bindesbøll – et hovedanlegg som den nye bydelen henter inspirasjon fra og blir en naturlig underavdeling av. Samtidig vokser byen frem rundt den eksisterende parken. Også dette på en respektfull og diskré måte som fremhever de eksisterende landskapskvalitetene.

For å skape en moderne by med egne kvartaler, vil vi dele området i fire hovedkvartaler. Her har boligene et enhetlig og harmonisk uttrykk som passer inn i omgivelsene. Slik vokser Renæssancebyen naturlig ut av Bindesbøll-anlegget, Allébyen er avstemt etter øst-vest-aksen som løper gjennom bydelen, Parkhusene forholder seg til parken som boligene ligger inntil, mens Skovhusene blir en naturlig del av det skogkledde, skrånende terrenget som er så karakteristisk for nettopp denne delen av Risskov. Generelt har boligene samme grunnstruktur – en struktur som dog varierer noe etter hvilket kvartal bygget ligger i. Her er det ulike takhellinger, gavlmotiver, fremskyvninger og bygningshøyder, samt et teglsteinsmateriale i forskjellige fargenyanser innenfor en skala med gult, grått og rødbrunt. Fargenyansene peker alle tilbake på det varierte, flotte teglsteinsuttrykket i Bindesbøll-anlegget.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Risskov
År: 2014-
Omfang: 110 000 m²
Byggherre: KPC Byg
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Grontmij