DE FEM SØSTRE

Fem frittliggende sylindriske hus i 13 etasjer 

Fire av de Fem Søstre er nå oppført og innviet, og det femte er under oppføring av NCC. Når alle de fem boligtårnene er oppført, vil de Fem Søstre fremstå som et parklignende område i en overgangssone mellom karrébebyggelsen og den mer spredde bebyggelsen mot det åpne landskapet lengre ute i elvedalen. Bebyggelsen er sentrumsnær, men likevel uforstyrret og tilbaketrukket i grønne omgivelser.

Elvebyen er et ledd i Vejle kommunes visjon om en unik og sammenhengende bydel ved Sønderå som går gjennom Vejle by. Videre ønsker kommunen en bebyggelse der det estetiske og visuelle spiller en viktig rolle. De Fem Søstre er fem frittliggende sylindriske hus i 13 etasjer med fantastisk utsikt mot de skogkledde skråningene langs elvedalen ut mot Vejle Fjord. Søstrene står på en eng med gress, roser og høyreiste løvtrær – inspirert av flora og fauna i Vejles elvedal. Mellom tårnene etableres det stier og oppholds- og lekeplasser. Parkering skjer i utkanten av området bak en gresslette og under et tett dekke av trær, slik at man fra leilighetene ser utover et uforstyrret, naturlig grøntområde.

De Fem Søstre forener det urbane med det vakre landskapet i elvedalen. Sønderå, som går langs områdets sørlige del, møtes av gressmatter som bukter seg mot bygningene og skaper et sjarmerende miljø. Langs elven etableres det broer, steinsettinger og beplantning, noe som skaper en oase som innbyr til spaser- og sykkelturer.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Vestre Engvej/Boulevarden, 7100 Vejle
År: 2007-2013
Omfang: 240 ejerlejligheder, i alt ca. 25 400 m²
Byggherre: NCC
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll