KOMMANDANTENS GAARD

Moderne karréstruktur ved københavnsk kanal

Kommandantens Gaard er et bestillingsoppdrag fra en privat kunde, Marcus Choleva. Prosjektet er derfor utviklet etter helt tradisjonell modell, der kunden i nært samarbeid med arkitekt utarbeider prosjektet, får ingeniøren med fra starten og deretter ber en entreprenør om å bygge huset.

Prosjektet hadde en økonomisk ramme, og oppdraget gikk derfor ut på å lage et rasjonelt bygg med gode og gjennomprøvde standardelementer, men likevel ende opp med et sluttresultat som skiller seg ut fra de omkringliggende husene.

Kommandantens Gaard tilhører både fortiden og fremtiden. Med sin karakteristiske kvartalstruktur og det bevisste valget av teglstein som materiale, peker bebyggelsen tilbake på Islands Brygges mange kvartaler. Den spesialbrente teglsteinen harmonerer med nabolagets klassiske københavnerhus, mens bruken av prefabrikkerte byggekomponenter peker frem mot en arkitektur som bevisst utnytter potensialet innen prefabrikasjon. Det moderne uttrykket understrekes i fasadenes moderne uttrykk, som på dynamisk vis kombinerer stål, glass, trelameller og karakteristiske hvite altaner.

Kvartalstrukturen danner en U-formet gård som åpner seg mot bydelens kanalgate. Med sin favnende U-form rammer bebyggelsen inn et solfylt hagerom med sosiale og rekreative soner, for eksempel gressplener, grillplasser og lekeplasser. Her kan beboerne møtes over en grillpølse, barna kan prøve ut det nye rullebrettet, eller hele familien kan ha piknik på trappen langs kanten av kanalen. Hagen munner ut i en bred oppholdstrapp ned mot områdets sammenbindende kanalgate.

Kommandantens Gaard består av 186 selveierboliger som er innredet med stor fleksibilitet, og der samtlige boliger har to romslige altaner som gjør det mulig å bevege seg med solen. Samtidig gir de mange hvite altanene, som svever irregulært ut fra bygningskroppen, Kommandantens Gaard sin ekspressive og moderne identitet.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Ny Tøjhuskvarteret, København S 
År: 2006 
Omfang: 25 000 m²
Byggherre: Marcus Choleva
Landskap: Arkitema Urban Design