LØRENSKOG

159 boliger og næring 

Bygget møter kontekstens store skala ved å bryte ned volumet i mindre enheter, ved å skape variasjon i materialer, fargenyanser, bygningshøyder og en skiftende vindusrytme i fasaden. Vårt mål er å skape identitet og tilhørighet, en ambisjon som gjør seg gjeldende både i bygg og i landskap.

Vi oppfatter bebyggelsen som en stor skjerm for vind og lyd. En skjerm med markeringer i fasaden, som gir passasje dels til boligene og videre til gårdsrommet. En bebyggelse som skjermer sine beboere og som sikrer attraktive boliger og rolige gårdsrom fulle av aktivitet og rom for både ro og hygge.

Boligene har atkomst både fra gatene og fra gårdsrommet via oppganger fra passasjer på tvers av bebyggelsen. Trapp og heis opptar nivåforskjellen mellom gate og gårdsrom. Fra Solheimveien er det også en passasje til gårdsrommet ved enden av boligbebyggelsen. Foruten å sikre god atkomst fra to sider bidrar disse gjennomgangene til å bryte opp fasadenes karakter i gateplanet.

THOMAS CARSTENS
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4082 1416

Fakta

Adresse: Lørenskog Centrum Vest, Solheimstunet
Omfang; 15 865 m2
Bygherre; Boligbyggelaget USBL
År: 2011-2013
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Architects
Øvrige: Alt.arkitektur NO
Totalentreprenør: Betonmast