PRESTEHEIA

Presteheia sykehjem er et omsorgssenter med tilknyttede omsorgsboliger i Kristiansand. Bygningene er utformet med optimale logistikkløsninger for at personalet skal få mest mulig tid til beboerne.

Prosjektet er et resultat av et tverrfaglig samarbeid mellom kunde, brukere, eksperter og konsulenter, som sammen har definert de mest sentrale behovene for et nytt omsorgssenter. De definerte behovene har vært et samlingspunkt for den etterfølgende prosessen og er blitt integrert i bygningens utforming og arkitektur.

Utearealene er samlet i større enheter langs ytterkanten av Presteheia. På den måten skapes det både gårds- og hagerom. Gårdsrommet i øst gir brukere og gjester en innbydende ankomst, mens hagerommet i vest fungerer som et stemningsfullt og trygt uteareal. 

Senterbygningen med dagsenter og personalområde ligger sentralt mellom de to fløyene og er derfor midtpunkt for brukernes aktivitets- og bevegelsesmønster. Bygningen trappes ned med en etasje mot fjellet i sør og integreres i det skrånende terrenget. 

BENDT ALMVIG
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4018 4355
DORTHE KEIS
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Presteheia, Kristianssand, Norge
År: 2008-2010
Omfang: 11 600 m²
Byggherre: Kristiansand Kommune ved Kristiansand Ejendomme og Kristiansand Boligselskab
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Multiconsult, Oras Agder AS og IPEC
Ydelse: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i partnering, brugerinddragelsesprocesser og workshops i forbindelse med programmering